Archiwum Muzyki Wiejskiej

W 2012 roku rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem zbiorów, będących depozytem fundacji.

Na początek zajęliśmy się archiwalnymi fotografiami wiejskimi. 1900 fotografii zostało wstępnie uporządkowanych, opisanych, 1600 jest udostępnionych na stronie Archiwum Muzyki Wiejskiej.

Zostało też zdigitalizowanych 80 taśm Hi8 z lat 1996-2001 (110 godzin nagrań filmowych), został sporządzony inwentarz taśm ze szczegółowym opisem rekordów.

Projekt budowy Archiwum Muzyki Wiejskiej w 2012 roku DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU DZIEDZICTWO CYFROWE w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

W 2013 roku kontynuowaliśmy prace – zarchiwizowaliśmy i zdigitalizowaliśmy 1 tys. fotografii, w tym 670 w ramach dotacji, którą otrzymaliśmy. Fotografie i ich opisy zostały umieszczone na stronie Archiwum Muzyki Wiejskiej. Zostały zdigitalizowane taśmy, dokumen tacja badań terenowych – 105 taśm filmowych DV z lat 2001-2006 (105 godzin materiałów filmowych), został sporządzony inwentarz taśm ze szczegółowym opisem rekordów.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – program Dziedzictwo Kulturowe. Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.


W 2014 roku kontynuowaliśmy digitalizację, tym razem było to 65 najstarszych taśm VHS z lat 1985-1997 (189 godzin materiałów filmowych), został sporządzony inwentarz taśm ze szczegółowym opisem rekordów.

Na stronie Archiwum Muzyki Wiejskiej umieściliśmy 356 plików mp3 – to fragmenty nagrań z płyt wydawnictwa Muzyka Odnaleziona.

Na te działania otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu KOLBERG 2014 – PROMESA.

Projekt był REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU WYDAWNICTWA MUZYKA ODNALEZIONA oraz dzięki DARCZYŃCOM.

Pracujemy wciąż nad porządkowaniem opisów, danych. Mamy jeszcze ok. 500 fotografii, które będziemy w miarę możliwości digitalizować i udostępniać, wciąż otrzymujemy nowe, zbiór się powiększa…

Kontynujemy badania terenowe, zamknięty zbiór to taśmy HDV z lat 2007-2015. Ale digitalizacja ich to daleka przyszłość…


W latach 2016-2018 będziemy kontynuować udostępnianie zbiorów, zdigitalizujemy fotografie z badań terenowych Andrzeja Bieńkowskiego, będziemy je wraz z pozostałymi zapisami: audio i video, udostępniać na stronie projektu KANON STU.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej

Naszym celem jest stworzenie dostępnej bazy danych, zawierającej informacje o zbiorach, która pozwoli udostępnić szerzej fotografie, muzykę, filmy – muzykom, badaczom tradycyjnej kultury. Jednocześnie mamy nadzieję, że AMW stanie się miejscem niezwykłej przygody dla tych, którzy interesują się kulturą wsi.


Osoby pracujące przy projekcie:

Andrzej Bieńkowski – malarz, pisarz i badacz kultury tradycyjnej, twórca kolekcji, będącej w depozycie fundacji. Zajmuje się selekcją i przygotowaniem obiektów do digitalizacji, autorską kontrolą opisu

Małgorzata Bieńkowska – graficzka, współtwórczyni kolekcji. Udział w projekcie digitalizacji: koordynacja działań, projekty graficzne, selekcja i przygotowanie obiektów do digitalizacji, autorska kontrola opisu

Danuta Murzynowska – wieloletnie doświadczenie przy realizacji Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. Udział w projekcie digitalizacji – autorskie opracowanie koncepcji opisu obiektów oraz schematu metadanych

Joanna Potęga – wieloletnie doświadczenie przy realizacji Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. Udział w projekcie digitalizacji – autorskie opracowanie koncepcji opisu obiektów oraz schematu metadanych

Joanna Bartuszek – etnolog, zajmuje się opracowywaniem kolekcji ikonograficznych, w szczególności zaś fotografii, antropologią wizualną. Udział w procesie digitalizacji: autorskie opracowanie systematyki i opisu zbiorów

Katarzyna Andrzejowska – de Latour – muzyk, jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Dom Tańca, w projekcie digitalizacji w 2012 roku zajmowała się opisem i udostępnianiem plików filmowych

Olga Baron – studentka Kulturoznawstwa Europy Środkowo – Wschodniej UW – współpraca przy porządkowaniu zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego, udział w projekcie digitalizacji – skanowanie fotografii, inwentaryzacja i opisy obiektów digitalizowanych, opracowanie metadanych, udostępnianie plików filmowych

Piotr Chodnicki – informatyk, twórca bazy danych i strony internetowej AMW

Magdalena Grenda – konserwatorka, udział w projekcie – konserwacja fotografii

amw1

Zasoby Archiwum Muzyki Wiejskiej to głównie depozyt dokumentacji badań terenowych Andrzeja Bieńkowskiego. Dokumentację porządkujemy, zabezpieczamy przed zniszczeniem, digitalizujemy i udostępniamy. Dotyczy Polski, Ukrainy, Białorusi. Podzieliliśmy Archiwum na zbiory:

arch-audio2

dokumentacja audio z badań terenowych

arch-video

dokumentacja filmowa z badań terenowych

arch-fotoand

dokumentacja fotograficzna z badań terenowych

archiwum-fotoa

fotografie archiwalne

arch-dokumentacja

dokumenty pisane: Zeszyty etnograficzne, listy, notatki z badań terenowych

arch-instrumenty

instrumenty wiejskie

arch-inne

zbiory przekazane fundacji

napisz do nas

Not readable? Change text. captcha txt
0
Share This
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu