foto: Małgorzata Bieńkowska

Kapela Kosylaków

Tekst: Joanna Strelnik

Liderem Rodzinnej Kapeli Kosylaków z Brzustowa (powiat opoczyński)  jest jeden z najlepszych i najstarszych skrzypków Opoczyńskich, Władysław Kosylak (ur. 1932). Oprócz niego w składzie gra jego syn Zbigniew i wnuk Amadeusz (pierwszy na akordeonie, drugi na barabanie). Ten wyjątkowy zespół zawiązał się i okrzepł z okazji festiwalu Opoczno Stolicą Oberka, którego pierwsza edycja miała miejsce w r. 2016.

Władysław Kosylak jest skrzypkiem wiejskim z  ogromnym doświadczeniem.  Naukę rozpoczął w wieku lat dziesięciu, kiedy ojciec kupił mu pierwszy instrument. Uczył się ze słuchu, chodząc do okolicznych muzykantów (wspomina np. mieszkającego w pobliżu skrzypka Bubla) i zapamiętując melodie grane na potańcówkach. Debiutował w czasie okupacji w latach 40-stych, kiedy zamówiony skrzypista nie dotarł na wesele i uczestnicy zwrócili się do młodziutkiego Władysława o pomoc. Od tej pory nieprzerwanie aż do połowy lat 80-tych był znanym w okolicach Brzustowa weselnym muzykantem. Grywał z wieloma kapelami z okolicznych wiosek (n. in. z akordeonistami Koselakiem i Kościechą).

Syn Władysława, Zbigniew, przez wiele lat zajmował się zupełnie innym rodzajem muzyki – był organistą. Dopiero na początku XXI w zaczął uczyć się od ojca wiejskiego repertuaru i grywać razem z nim na akordeonie, akompaniując miejscowemu zespołowi ludowemu. Dołączył do nich Amadeusz, syn Zbigniewa i wnuk Władysława, w roli barabanisty. Amadeusz, na co dzień mieszkający w Łodzi, jest absolwentem szkoły muzycznej w klasie akordeonu. Gra na akordeonie guzikowym. Jak sam przyznaje, nauka wiejskich oberków przysparza wiele trudności nawet wprawnemu instrumentaliście. Łatwiej nauczyć się nowszych utworów, zapisywanych w nutach, takich jak tanga, walce czy miejskie oberki techniczne. Oberki o ściśle wiejskim, lokalnym rodowodzie, śpiewane, z ich nietypowymi skalami i nieoczywistą rytmiką, mimo pozornej prostoty są dużym wyzwaniem. Mimo to kapela stale poszerza repertuar, dając nadzieję, że wieloletnia tradycja muzykowania i endemiczny repertuar z okolic Brzustowa zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2028-2030 PROO

KONTAKT:

napisz do nas

Not readable? Change text. captcha txt
Share This